Rekrutacja 2019/20120 gimnazja

Uczeń klasy pierwszej ma możliwość wyboru od dwóch do trzech przedmiotów nauczanych  w zakresie rozszerzonym. Realizacja nauczania tych przedmiotów następuje w klasie drugiej i trzeciej.

W klasie pierwszej realizowane są przedmioty w zakresie podstawowym ( poza językiem polskim, językami obcymi, matematyką). Pozwala to uczniowi dokonać przemyślanych wyborów.

Podczas rekrutacji logując się do systemu możesz wybrać spośród wymienionych niżej oddziałów z przedmiotami rozszerzonymi.

Proponowane oddziały klas I po gimnazjum na rok szkolny 2019/2020:

biologia – chemia – matematyka

biologia – chemia – język angielski

matematyka – fizyka – informatyka lub matematyka – fizyka – język angielski

matematyka – geografia – język angielski lub biologia – geografia – język angielski


język polski – historia – wiedza o społeczeństwie

Od klasy drugiej istnieje wybór między przedmiotami rozszerzonymi:

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie lub

język polski, historia, język angielski.


Pobierz załącznik: