Lekcje zdalne

Proszę o rozesłanie linków serwerów do nauczycieli uczących w oddziałach, w ustawieniach linku zmienić ważność linku na dłuższy czas niż 24 godziny.

Przygotowanie się uczniów do lekcji zdalnych

 • Lekcje zdalne realizowane będą na platformie Discord.com
 • Uczeń powinien zaopatrzyć się w słuchawki z mikrofonem lub sam mikrofon.
 • Platformę Discord.com można używać wyłącznie przez przeglądarkę, a także jest możliwa instalacja programu na komputer lub urządzenie mobilne (smartfon)
 • Każdy uczeń rejestruje się na stronie Discord.com.
 • W dniach 12.10 do 17.10 przewodniczący klasy wyznacza osobę, która stworzy serwer klasowy na platformie discord.com
 • Osoba ta zakłada serwer podzielony na tyle kanałów # ile jest przedmiotów (również z podziałem na grupy) zgodnie z planem.
 • Po prawidłowym skonfigurowaniu serwera uczeń poprzez dziennik elektroniczny rozsyła zaproszenia do serwera wśród uczniów swojej klasy za pomocą dziennika elektronicznego (korespondencja).
 • Uczniowie klikają link serwera i w ten sposób dołączają do lekcji on line.
 • Serwer obowiązuje do końca roku szkolnego.
 • Wszystkie serwery utworzone w ubiegłym roku szkolnym należy usunąć.
 • Lekcje zdalne będą realizowane zgodnie z planem lekcji.
 • O terminie nauki zdalnej poinformuje Dyrekcja Szkoły.