Lekcje on-line na youtube.com

Dorota Nowak : planowane – poniedziałki 9:30

Bronisław Bajor: według harmonogramu na stronie –>  https://b.bajor.it

Marcin Templin: terminy zmienne klasy są informowane na bieżąco o spotkaniach.