Kształcenie

W klasie pierwszej wszystkie przedmioty realizowane są na poziomie podstawowym.

Uczeń klasy pierwszej ma możliwość wyboru od dwóch do czterech przedmiotów nauczanych  w zakresie rozszerzonym. Realizacja nauczania tych przedmiotów następuje w klasie drugiej i trzeciej. W klasie pierwszej realizowane są przedmioty w zakresie podstawowym ( poza językiem polskim, językami obcymi, matematyką i wychowaniem fizycznym). Pozwala to uczniowi dokonać przemyślanych wyborów.

Każdy  ma możliwość zmiany wybranych podczas rekrutacji przedmiotów z zakresem rozszerzonym oraz dowolnego wyboru tych przedmiotów pod warunkiem nieprzekroczenia liczby godzin jaką może mieć uczeń w klasie drugiej i trzeciej.