Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

Zebranie z rodzicami

7  września 2023 r.

Konsultacje dla rodziców

9 listopada 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

Zebranie z rodzicami

21 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe:

 29 st -11 lutego 2024 r.

Plenarna konferencja poświęcona klasyfikacji

25 stycznia 2024 r.

Zebrania z rodzicami

15  lutego 2024 r.

Zebrania z rodzicami klas 4

21 marca 2024 r.

Konsultacje dla rodziców

21 marca 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia  2024 r.

Konferencja plenarna poświęcona klasyfikacji klas 4

23 kwietnia 2024 r.

Zakończenie zajęć w klasach  4

26  kwietnia 2024 r.

Pożegnanie absolwentów

26 kwietnia 2024 r.

Egzamin maturalny.

7 – 25 maja 2024 r.

Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:

4 dni dla klas 4 na  próbny egzamin maturalny (27-30.11.2023), 2,7,8,9 maja 2024 r.  oraz

dla klas I – III, 31 maja 2024 r.             

Zebrania z rodzicami

16 maja 2024 r.

Konferencja  poświęcona klasyfikacji

18  czerwca 2024 r.

Konferencja plenarna

21 czerwca 2024 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Ferie letnie

21 czerwca 2024 r.
21 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Share