Hejt, mowa nienawiści w Internecie – spotkania profilktyczne

W dniu dzisiejszym klasy Ia, Ic, Id i Ie uczestniczyły w spotkaniach profilaktycznych dotyczących odpowiedzialności prawnej nieletnich, hejtu i cyberprzemocy. Spotkanie prowadził starszy sierżant Mateusz Baran.
Mundurowy uświadomił młodzieży jak ważna jest w życiu znajomość prawa. Przedstawił uczniom zasady odpowiedzialności prawnej nieletnich, omówił  zagrożenie jakim jest hejt, mowa nienawiści w Internecie i cyberprzemoc.
Share