Dzień walki z DEPRESJĄ.

23 lutego to Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Depresja coraz częściej dotyka nie tylko dorosłych, ale także dzieci i nastolatków.

Międzynarodowa klasyfikacja ICD-10 wyróżnia trzy tak zwane „kryteria duże”:

A. Utrzymujący się smutek/przygnębienie

B. Utrata zainteresowań i odczuwania przyjemności

C. Zmęczenie i spadek energii

oraz siedem „kryteriów małych”:

1. Osłabienie koncentracji i uwagi

2. Niska samoocena i wiara w siebie

3. Poczucie winy i małej wartości

4. Pesymistyczne, czarne widzenie przyszłości

5. Myśli i czyny samobójcze

6. Zaburzenia snu

7. Zmniejszony apetyt

Do rozpoznania depresji wymagane jest, aby dana osoba miała przynajmniej cztery z powyższych objawów (z czego minimum dwa to kryteria duże), niemal codziennie przez większość dnia, przez 14 kolejnych dni. Krótkotrwałe pogorszenie samopoczucia obejmujące kilka z tych objawów (tak zwany „dołek”) nie oznacza depresji. Warto również pamiętać, że u osób młodych cierpiących na depresję nastrój nie musi być obniżony, może następować natomiast duża zmienność nastroju i tendencja do łatwego popadania w złość (drażliwość).

Jak rozpoznać, że uczeń zmaga się z depresją? 

Objawy mogące świadczyć o występowaniu zaburzeń depresyjnych, które możemy jako nauczyciele rozpoznać u ucznia w szkole:

  • trudności w funkcjonowaniu szkolnym: częste spóźnienia, nieobecności w szkole, unikanie lekcji, na których przewidziane są sprawdziany, wycofanie z aktywnego udziału w lekcjach i w relacjach rówieśniczych,
  • niepokój ruchowy, manipulacyjny w kontraście do uogólnionego spowolnienia psychoruchowego np. monotonny, cichy i skąpy sposób wypowiadania się,
  • nagłe wybuchy złości, zwiększona drażliwość, płaczliwość,
  • widoczne przejawy napięcia, zachowania lękowe,
  • powtarzające się skargi somatyczne: ból brzucha, głowy.

Poniżej zamieszczam link do strony, na której znajdziecie Państwo informacje jak dostosowywać wymagania edukacyjne dla uczniów ze zdiagnozowaną  depresją. Zachęcam do zapoznania się.

https://mojebambino.pl/blog/index.php/2023/03/02/depresja-wsrod-dzieci-i-mlodziezy-wymagania-edukacyjne/

Serdecznie pozdrawiam

Anna Chaber-Dądela

 

Share