Duplikaty legitymacji i świadectw

Opłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw należy dokonać na konto:

28 8279 0000 0123 5445 2001 0004

Legitymacja szkolna (duplikat) – 9zł

Świadectwo szkolne (duplikat) – 26zł