Usprawiedliwienia pisemne

Wzór usprawiedliwienia: pobierz

Wzór zwolnienia: pobierz

*Usprawiedliwienia nieobecności są przyjmowane na zajęciach z wychowawcą po powrocie do szkoły, a najpóźniej w terminie 7 dni nauki od powrotu.

W załączniku na dole dostępny jest aktualny regulamin usprawiedliwiania.

Pobierz załącznik: