Dofinansowanie do biletów – informacje

Jeśli koszt biletu za dojazd do szkoły przekracza Kwotę 100 zł, można składać do sekretariatu wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Myszkowski.

Wniosek o dofinansowanie kosztów przejazdu do szkoły, należy złożyć do 17 września.

Do wniosku należy dołączyć podanie, na jakie konto należy przelać ewentualne przyznane środki finansowe.

Wnioski z załącznika prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.

Pobierz załącznik:

Share