Historycznie i statystycznie

Kalendarium

1951 1 września siedemdziesięciu pięciu absolwentów klasy siódmej Szkoły Podstawowej nr 1 rozpoczyna naukę w Szkole Ogólnokształcącej Koedukacyjnej Stopnia Podstawowego i Licealnego, która powstała zgodnie z Instrukcją Programową wprowadzającą nowy ustrój szkolny w Polsce. Nauka odbywa się w pałacu Szmelcera.  Dyrektorem szkoły zostaje Stefan Cieśla. 1952 1 maja oddanie do użytku nowego gmachu szkoły przy ulicy Kościuszki. 1952 1 września początek …

Kalendarium Read More »

Finaliści olimpiad przedmiotowych

1980/1981 Elżbieta Kukla – język rosyjski 1985/1986 Dorota Prokopowicz – język rosyjski 1986/1987 Katarzyna Będkowska – wiedza o społeczeństwie 1986/1987 Zbigniew Riwierski – wiedza o społeczeństwie 1987/1988 Bartosz Ludwik – astronomia 1987/1988 Tomasz Kańka – astronomia 1988/1989 Bartosz Ludwik – astronomia 1988/1989 Agnieszka Kluszczyńska – język rosyjski 1989/1990 Adam Chlebuś – filozofia 1992/1993 Olga Stępień – filozofia …

Finaliści olimpiad przedmiotowych Read More »

Laureaci olimpiad przedmiotowych

Rok Laureat Olimpiada 1975/76 Lidia Hyla Języka Rosyjskiego 1982/83 Jolanta Lech Języka Rosyjskiego 1983/84 Sławomir Winecki Fizyczna 1983/84 Sławomir Winecki Wiedzy Technicznej 1984/85 Sławomir Winecki Fizyczna 1984/85 Małgorzata Winkler Literatury i Języka Polskiego 1984/85 Beata Bubel Języka Rosyjskiego 1986/87 Paweł Radziszewski Wiedzy Technicznej 1988/89 Agnieszka Kluszczyńska Języka Rosyjskiego 1988/89 Tomasz Kańka Astronomiczna 1990/91 Renata Derejczyk Literatury i Języka Polskiego …

Laureaci olimpiad przedmiotowych Read More »