Absolwenci rekomendują

Marcin Pilis

“Za myszkowskim LO ciągnie się długa i piękna tradycja szkoły wymagającej, ale gwarantującej edukację na najwyższym poziomie. Legendarni już nauczyciele żyją w pamięci wielu pokoleń absolwentów. Ta tradycja to także zobowiązanie do – jakości edukacji, warunków kształcenia i indywidualnego podejścia do ucznia.”

pobrany plik (3)s

Katarzyna Miklas

“To był czas wytężonej nauki, ale jednocześnie wielkich przyjaźni i miłości na całe życie. Dla mnie to „SZKOŁA – LEGENDA”.

Tomasz Bańka

“Myszkowa nigdy nie zostawiłem emocjonalnie i zawsze przedstawiając się mówię, że to na Jurze, pomiędzy Katowicami i Częstochową.
A jak warszawiacy mówią, że są z Reytana albo Batorego, to ja mówię, że jestem z Sucharskiego, a oni drapią się po głowach.
Nie zapominajcie o swoich korzeniach, ale bądźcie otwarci na ludzi i myśli z zewnątrz. Akceptujcie inność, ale przykładem pokazujcie co jest dla Was ważne. Bądźcie myszkowscy i światowi jednocześnie. Da się. Trzymam za Was kciuki!”.

Szkoła w liczbach
0
Kadra nauczycielska
0 000+
Absolwentów
0
Aktywnych uczniów
0 %
Średnia zdawalność matury
Nasza misja

Naszą misją jest stworzenie szkoły życzliwej i bezpiecznej z dobrą atmosferą. To szkoła oparta współdziałaniu nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników szkoły we wzajemnym szacunku i chęci niesienia pomocy.

Chcemy zapewnić rzetelną, nowoczesną edukację umożliwiającą wszechstronny rozwój osobowości i intelektu młodego człowieka,pozwalać uczniom na twórcze i samodzielne odkrywanie i rozwijanie swoich możliwości.

Zamierzamy stosować metody ułatwiające uczenie się, wspierając mocne strony uczniów, rozwijać w uczniach umiejętność korzystania z najnowszych zdobyczy techniki i nowoczesnych źródeł informacji.

Nasze wartośći

Nasza szkoła kieruje się uniwersalnymi wartościami. Podkreślamy znaczenie odpowiedzialności, prawdy, szacunku do siebie i do innych oraz do świata przyrody. Zwracamy uwagę, jak wielkimi wartościami są przyjaźń, współpraca, lojalność i uczciwość.

W naszym liceum każdy może czuć się akceptowany, kierujemy się tolerancją, otwartością, chęcią zrozumienia świata, który nas otacza, we wszystkich jego aspektach. Szanujemy, nie oceniamy.

Nasza filozofia

Hasło widniejące na wejściu do szkoły brzmi „Odważ się być mądrym”. Ta starożytna maksyma Horacego odnosi się do ustanowienia w życiu konkretnego celu. Ma nim być odwaga do zrobienia pierwszego kroku na drodze do własnego oświecenia. Chcemy, aby to antyczne hasło przyświecało kolejnym pokoleniom uczniów i absolwentów naszej szkoły. Aby ten cel nie znikał nigdy sprzed ich oczu.

Egzaminy końcowe, nauka i praca na rzecz społeczności szkolnej, samokształcenie i czerpanie z doświadczenia nauczycieli to kwestie priorytetowe, ale równie ważna jest świadomość sensu podejmowanego wysiłku.

Nasza szkoła ma przypominać uczniom i nauczycielom, że cel ich działań to przede wszystkim rozwój.  Wszechstronny, ukierunkowany na wykorzystywanie drzemiących w uczniach możliwości i potencjału nauczycieli oraz bazy lokalowej i dydaktycznej.