Kalendarium

1951 1 września siedemdziesięciu pięciu absolwentów klasy siódmej Szkoły Podstawowej nr 1 rozpoczyna naukę w Szkole Ogólnokształcącej Koedukacyjnej Stopnia Podstawowego i Licealnego, która powstała zgodnie z Instrukcją Programową wprowadzającą nowy ustrój szkolny w Polsce. Nauka odbywa się w pałacu Szmelcera.  Dyrektorem szkoły zostaje Stefan Cieśla.

1952 1 maja oddanie do użytku nowego gmachu szkoły przy ulicy Kościuszki.

1952 1 września początek nauki w nowym gmachu.

1954 Dyrekcję szkoły obejmuje Jan Sobański.

1955 Na stanowisko dyrektora zostaje powołany Józef Sitkiewicz.

1964 Liceum Ogólnokształcące staje się samodzielną szkołą.

1965 Dyrektorem zostaje Jerzy Gołdyn.

1968 Dyrekcje szkoły obejmuje Ludwik Oskwarek.

1973 Na stanowisko dyrektora zostaje powołany Jan Kot.

1976 7 lutego Odbywa się I Zjazd Absolwentów Liceum.

1985 W październiku ZPW “WARTEX” obejmuje patronat nad szkołą.

1985 12 grudnia początek starań o nadanie szkole imienia.

1986 W czerwcu odbywa się II Zjazd Absolwentów Liceum.

1987 10 października uroczyście nadano szkole imię mjr. Henryka Sucharskiego. Gośćmi byli m. in. Anna Bugajska, siostra majora i Leon Pająk, najbliższy towarzysz patrona.

1989 1 września początek nauki w nowym budynku przy ulicy 11 Listopada 9.

1990 Powołanie do życia Fundacji “Liceum”, której celem była rozbudowa szkoły.

1991 1 stycznia dyrektorem szkoły zostaje Aleksander Surma.

1991 14 września odbywa się III Zjazd Absolwentów Liceum.

1991 Początek działalności Szkolnego Teatru Niekompletnego Stroju “Dezabil”.

1993 W szkole wprowadzono innowację, polegającą na utworzeniu w klasach III i IV grup międzyoddziałowych o poszerzonej liczbie godzin lekcyjnych z poszczególnych przedmiotów.

1993 6 marca liceum współorganizuje I Przegląd Teatrów Szkolnych.

1993 W marcu następuje początek rozbudowy budynku szkolnego.

1993 18 listopada Szkolny Teatr Niekompletnego Stroju “Dezabil” wystawia na deskach sceny kameralnej Teatru im A. Mickiewicza w Częstochowie sztukę C.Serreau “Królik”.

1994 31 sierpnia oddano do użytku trzy nowe segmenty z 11 salami dydaktycznymi o powierzchni 1000 m. kw.

1996 We wrześniu odbywa się IV Zjazd Absolwentów Liceum.

1998 1 lipca rusza budowa wielofunkcyjnej hali sportowej.

1998 Początek systematycznego ukazywania się czasopisma szkolnego“KAKTUS”

2001 9 czerwca odbywa się V Zjazd Absolwentów Liceum połączony z obchodami pięćdziesięciolecia szkoły.

2001 1 września następuje uroczyste otwarcie hali sportowej.

2005 Szkoła otrzymała certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości w obszarze:Kształcenie.

2006 Szkoła otrzymała certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości w obszarach:Koncepcja pracy szkoły, Zarządzanie i organizacja, Wychowanie i opieka.

2006 10 czerwca odbywa się VI Zjazd Absolwentów Liceum.

2007 Nawiązanie współpracy z angielską szkołą Eastwood Comprehensive(wymiana młodzieży).

2008 Pierwsza wymiana młodzieży ze szkoły holenderskiej Mencia deMendoza Lyceum w Bredzie.

2011 11 czerwca odbywa się VII Zjazd Absolwentów Liceum.

2016 23 kwietnia odbywa się VIII Zjazd Absolwentów Liceum – szkoła obchodzi 65 lecie swego istnienia.

2016 1 września nowym Dyrektorem szkoły zostaje Jacek Trynda

Share